Sverige har tatt imot 4.000 kvoteflyktninger i år

foto