Dødsbrann på koreansk sykehus skyldes trolig elektrisk feil