Utvalg vil ha maks 40 minutters reisetid til legevakt