IMF mener skatteøkninger kan bidra til gjenreisning