Grilstad tilbakekaller Jubelsalami etter salmonellafunn

foto