Greta Thunberg på stor klimaprotest i Bristol

foto