Riksadvokaten henlegger voldssak mot foreldre fra Hønefoss

foto