Færre sykehusinnleggelser av omikron i Sør-Afrika

foto