Uvaksinerte får ikke reise med fly i Pakistan

foto