Organisasjon mener FHI-tall bidrar til diskriminering

foto