Virusutbruddet kan føre til utsettelse av årets folkekongress i Kina

foto