Pasient døde etter å ha fått 40 ganger for stor morfindose