Kulturdepartementet sier nei til økt lokalavisstøtte