Island stanser innreise fra land med høy smitterate