Avtale på plass i Georgia etter langvarig politisk krise