Kommunerevisjonen vil undersøke alle Lan Marie Bergs etater

foto