President Duterte lover hjelp til tusener som har flyktet fra vulkanutbrudd