Polens regjeringsparti ser ut til å miste flertallet i landets senat

foto