Sjåfør greide å slokke brann i lastebil med eksplosiver