Færre virustilfeller i Kina, opp i Sør-Korea

foto