Endringer for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon får tilbud i skole og barnehage