Legemiddelverket: Ingen nye meldinger om blodpropp-tilfeller i Norge