Støres Nobel-svar: – Arrangører vet hvordan å innrette seg