FHI-kartlegging: Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen

foto