Haiti tilbyr dusør for etterlyste etter presidentdrap

foto