Norge stanser ny eksport av militærutstyr til Tyrkia

foto