PFU: VG brøt ikke god presseskikk i Tolga-saken

foto