Én til sykehus etter kollisjon mellom bil og snøscooter