SOHR: Tyrkiske styrker har tatt ny syrisk by

foto