Profetens Ummah-medlem får ikke komme tilbake til Norge