Barnehageansatt har innrømmet overgrep i to barnehager