Regjeringen vil at flere skal ta utdanning – gir 139 millioner kroner