Over 65.000 i Oslo har registrert seg for koronavaksinering