Preget fregattbesetning tas hånd om på mottakssenter