Koronaviruset: Ullevål sykehus ber pasienter som har vært på øyeavdelingen, holde seg hjemme

foto