Rapport: Redusert helsetilbud gjør at noen pasientgrupper har økt risiko for dårligere helse

foto