Lagmannsretten har mottatt anken i Hagen-saken

foto