Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse etter barnekonvensjonen for Syria-barna

foto