Nordre Follo trapper ned fra tiltaksnivå 5 A til 5 B