SV krever begrensninger i kompensasjonsordningen

foto