Utvalg: Korona har kostet Kommune-Norge over 9 milliarder

foto