Bedrifter får utsette skatteregningen ytterligere

foto