Regjeringen snur og vil vurdere sakene om opphold for eks-ansatte afghanere på nytt