Bergen stanser ordningen med test i stedet for karantene

foto