Helseministeren har hatt koronamøte med kommunene

foto