Helsedepartementet: Tiden for nasjonale tiltak kan være forbi

foto