Aktor: – Drapet på Janne Jemtland fremstår som en ren henrettelse