Staten skal ta regningen for bosetting av asylsøkere