Brasil blir med i koalisjon for høye klimaambisjoner