Enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning, har Stortinget vedtatt